اهداف و چشم انداز

مجلات علمی- پژوهشی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه و تولید علم، زمینه‌ساز انتشار پژوهش های نو و تبادل نظر علمی و روشمند هستند. مجله زبان‌شناسی اجتماعی نیز با پشتوانه تجربه و تخصص اعضاء هیات تحریریه و داوران علمی خود می‌کوشد تا سهمی در انتشار دستاوردهای علمی حوزه زبان‌شناسی اجتماعی و برقراری ارتباط مستمر بین پژوهشگران آن داشته باشد. در این راستا، مجله زبان‌شناسی اجتماعی اهداف زیر را پیش روی خود قرار داده است:

1- انتشار مقالات اصیل پژوهشی پژوهشگران داخلی و خارجی به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه زبان‌شناسی اجتماعی و علوم وابسته به آن.

2- معرفی چشم‌اندازها و موضوعات جدید به صورت معتبر به طریقی که مورد پذیرش مجامع علمی دنیا قرار گیرد.

3- توسعه دانش نظری در گستره زبان‌شناسی اجتماعی و علوم وابسته به آن.

4- نقد و بررسی آثار و آرای صاحب‌نظران حوزه زبان‌شناسی اجتماعی و علوم وابسته به آن.

5- تشویق، ایجاد ارتباط، و رقابت علمی بین پژوهشگران و تبادل نتایج پژوهش‌های علمی آنان.

6- شناساندن نشریّه در شمار نشریّات معتبر علمی در پایگاه های بین المللی و جهانی.

برای دست‌یابی به این اهداف، نخست باید همه پژوهشگران، استادان و دانشجویان ارجمند نشریّه را بشناسند، و سپس با رعایت اخلاق علمی و تحقیقاتی زمینه اعتماد و غنای محتوایی روزافزون را به ارمغان آورند و موجب رشد و شکوفایی این نشریه شوند. هیأت تحریریّه و هیات اجرایی این مجله برای دست‌یابی به اهداف مورد نظر از هیچ تلاشی دریغ نکرده و در صدد است تا مجله زبان‌شناسی اجتماعی به جامعه علمی جهانی شناسانده شود و در پایگاه‌های معتبر علمی نمایه گردد.